WEB STRANICA U IZRADI

UDRUŽENJE ORL I HIRURGA - KIRURGA GLAVE I VRATA U BIH

УДРУЖЕЊЕ ОРЛ И ХИРУРГA - KИРУРГA ГЛАВЕ И ВРАТА У БИХ

Association of ENT, head and neck surgeons in BiH

28.01.2022.

OBAVIJE​ST

Stručno predavanje

OB „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, Odjel za otorinolaringologiju u saradnji sa Udruženjem otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga FBiH organizira stručno predavanje:

FUNKCIONALNA ENDOSKOPSKA HIRURGIJA SINUSA
FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY SURGERY-FESS

08.02.2022. u 15:00 sati
Konferencijska sala
Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo
Krančevićeva 12, 71 000 Sarajevo, BiH

  • 15:00 - Uvodna riječ Mr. sci. dr. Lejla Begović-Hadžibajrić
  • 15:10 - Anatomija nosa i paranazalnih sinusa, Dr. Zumreta Pintol
  • 15:25 - Uloga kompjuterske tomografije (CT-a) u oboljenjima nosa i paranazalnih sinusa, Dr. Bojan Jurišić
  • 15:40 - FESS - Indikacije za hirurški tretman i operativni postupak, Mr. sci. dr. Hasan Altumbabić
  • 16:00 - "Dymista sprej", sponzorirano predavanje farmaceutske kompanije Viatris
  • 16:15 - "Aqua maris i Meralys sprej", sponzorirano predavanje farmaceutske kompanije Jadran Galenski Laboratorij (JGL)
  • 16:30 - Zakuska

Kontakt
Telefon: 063/853-851, Dr. Bojan Jurišić
e-mail: otorinolaringologija@obs.ba